Co ngang 45°

Print

Co ngang 45° (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá
Baidu
map