Hiển thị tất cả 10 kết quả

Loại SDL

Thang cáp dạng thẳng

Máng cáp kiểu thang bao gồm 2 mặt cạnh kết hợp với các bước thang. Các bước thang được đột lỗ để dễ dàng cố định cáp hoặc lắp đặt...

Co ngang 90°

Co ngang 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Tee ngang

Tee ngang là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 3 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Tee đứng dạng xuống

Tee đứng quay xuống là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 3 hướng trên các mặt phẳng khác nhau với các góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Ngã tư

Ngã tư thang cáp là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 4 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Co trong 90°

Co trong 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp lên trên một góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Co ngoài 90°

Co ngoài 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp xuống dưới một góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Nối giảm trái

Giảm trái là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên trái SDL (Standard Duty Ladder)

Nối giảm phải

Giảm phải là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên phải SDL (Standard Duty Ladder)

Nối giảm đều

Giảm đều là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, có 2 mặt giảm đối xứng SDL (Standard Duty Ladder)

Baidu
map