Hiển thị 1–10 của 19 kết quả

Loại HDT

Máng cáp đột lỗ dạng thẳng

Máng cáp đột lỗ là cấu trúc kim loại bao gồm mặt đáy được đột lỗ và 2 cạnh bên. Việc đột lỗ làm cho không khí thông thoáng, ở...

Co ngang 90°

Co ngang 90° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90°

Co ngang 60°

Co ngang 60° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 60°

Co ngang 45°

Co ngang 45° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Co ngang 30°

Co ngang 30° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 30°

Tee ngang

Tee ngang (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 3 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Tee đứng dạng xuống

Tee đứng quay xuống (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 3 hướng trên các mặt phẳng khác nhau với các góc...

Ngã tư

Ngã tư máng cáp (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 4 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Co trong 90°

Co trong 90° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp lên trên một góc 90°

Co trong 60°

Co trong 60° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp lên trên một góc 60°

Baidu
map