Hiển thị 1–10 của 13 kết quả

Loại SDT

Máng cáp đột lỗ thẳng

Máng cáp đột lỗ là cấu trúc kim loại bao gồm mặt đáy được đột lỗ và 2 cạnh bên. Việc đột lỗ làm cho không khí thông thoáng, ở...

Co ngang 90°

Co ngang 90° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90°

Co ngang 45°

Co ngang 45° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Tee ngang

Tee ngang (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 3 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Tee đứng dạng xuống

Tee đứng quay xuống (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 3 hướng trên các mặt phẳng khác nhau với các góc...

Ngã tư

Ngã tư máng cáp (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 4 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Co trong 90°

Co trong 90° (loại máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp lên trên một góc 90°

Co ngoài 90°

Co ngoài 90° (máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp xuống dưới một góc 90°

Nối giảm trái

Giảm trái (máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên trái

Nối giảm phải

Giảm phải (máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên phải

Baidu
map