Hiển thị 1–10 của 11 kết quả

Loại FRP

Máng cáp dạng thẳng

Máng cáp là cấu trúc bao gồm mặt đáy được đột lỗ và 2 cạnh bên

Co ngang 45°

Co ngang 45° là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Co ngang 90°

Co ngang 90° là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90°

Ngã tư

Ngã tư máng cáp là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 4 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Tee ngang

Tee ngang là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 3 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Co trong 90°

Co trong 90° là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp lên trên một góc 90°

Co ngoài 90°

Co ngoài 90° là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp xuống dưới một góc 90°...

Giảm trái

Giảm trái là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên trái

Giảm phải

Giảm phải là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên phải

Giảm đều

Giảm đều là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, có 2 mặt giảm đối xứng...

Baidu
map