Hiển thị 1–10 của 11 kết quả

Loại NDT

Máng cáp hộp dạng thẳng

Máng cáp hộp là cấu trúc kim loại bao gồm mặt đáy đặc và 2 cạnh bên cùng với nắp có thể tháo rời

Co ngang 90°

Co ngang 90° (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90°

Co ngang 45°

Co ngang 45° (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Tee ngang

Tee ngang (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 3 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Tee đứng dạng xuống

Tee đứng quay xuống dưới (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 3 hướng trên các mặt phẳng khác nhau với các góc...

Ngã tư

Ngã tư ngang (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp nối máng theo 4 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Co trong 90°

Co trong 90° (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp lên trên một góc 90°

Co ngoài 90°

Co ngoài 90° (loại máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp đổi hướng máng cáp xuống dưới một góc 90°

Nối giảm trái

Giảm trái (máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên trái

Nối giảm phải

Giảm phải (máng cáp hộp) là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên phải

Baidu
map