Hiển thị tất cả 5 kết quả

Tủ Trong Nhà

Terminal Box

Terminal box là hộp đấu nối dùng để phân rẽ nhánh dây, trạm đấu nối dây trung gian, trạm đấu nối dây trung gian cho các công trình xây dựng,...

Vỏ Tủ Điện Hộp Loại Treo Tường Trong Nhà

Vỏ tủ điện hộp loại treo tường trong nhà dùng làm tủ điện cấp nguồn cho tải, điều khiển động cơ, điều khiển chiếu sáng. Với vỏ tủ điện hộp...

Vỏ Tủ Điện Hộp Loại Đứng Trên Sàn Trong Nhà

Vỏ tủ điện hộp loại đứng trên sàn trong nhà dùng làm tủ điện cấp nguồn cho tải, điều khiển động cơ, điều khiển chiếu sáng. Vỏ tủ điện hộp...

Vỏ Tủ Điện Khung Loại Hàn Cố Định Trong Nhà

Vỏ tủ điện khung loại hàn cố định trong nhà dùng làm tủ điện cấp nguồn phân phối chính, cấp nguồn phân phối nhánh, điều khiển động cơ, cấp nguồn...

Vỏ Tủ Điện Khung Dạng Lắp Ghép Trong Nhà

Vỏ tủ điện khung dạng lắp ghép trong nhà dùng làm tủ điện cấp nguồn phân phối chính, cấp nguồn phân phối nhánh, điều khiển động cơ, cấp nguồn tải...

Baidu
map