Hiển thị 1–10 của 24 kết quả

Unistrut & Phụ Kiện

Thanh Unistrut

Kênh Unistrut là một hệ thống cấu trúc được tiêu chuẩn hóa để sử dụng trong ngành xây dựng và điện để hỗ trợ kết cấu nhẹ, thường để làm...

Thanh đỡ Unistrut đứng

Thanh đỡ Unistrut đứng dùng để lắp Unistrut vào cấu trúc khác (tường, trần,...) theo phương thẳng đứng Thanh đỡ dọc bao gồm Unistrut và tấm kim loại hàn vào...

Thanh đỡ cánh tay

Thanh đỡ cánh tay sử dụng để lắp đặt unistrut vào tường hoặc thanh đỡ đứng,…

Đế 1+4 lỗ cho Unistrut kênh đôi

Kiểu tấm đế: 1+4 lỗ (1 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 4 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+4 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 4 + 4 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 4 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+3 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 4 + 3 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 3 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+4 lỗ cho Unistrut kênh đôi

Kiểu tấm đế: 4 + 4 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 4 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+6 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 4 + 6 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 6 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+8 lỗ cho Unistrut kênh đôi

Kiểu tấm đế: 4 + 8 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 8 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 2+6 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 2 + 6 lỗ (2 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 6 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Baidu
map