yasskwa | Nam Phương Việt
yasskwa | Nam Phương Việt

INVERTER

Inverter

J1000

Inverter

Yaskawa V1000

Inverter

E1000

Inverter

Yaskawa A1000

Inverter

GA500

Inverter

G7

Inverter

GA700

Inverter

L1000

View All

INVERTER

Inverter

J1000

Inverter

Yaskawa V1000

Inverter

E1000

Inverter

Yaskawa A1000

Inverter

GA500

Inverter

G7

Inverter

GA700

Inverter

L1000

View All

SERVO (MOTOR - DRIVER)

Servo (Motor - Driver)

S120

Servo (Motor - Driver)

S150

Servo (Motor - Driver)

S210

Servo (Motor - Driver)

V90

Servo (Motor - Driver)

V70

View All

SERVO ( MOTOR – DRIVER )

Servo (Motor - Driver)

S120

Servo (Motor - Driver)

S150

Servo (Motor - Driver)

S210

Servo (Motor - Driver)

V90

Servo (Motor - Driver)

V70

View All

SWITCHBOARD - CABLE SYSTEM

LV Distribution Boards

Main Distribution Switchboard

LV Distribution Boards

Distribution Board

LV Distribution Boards

Automatic Transfer Switches

LV Distribution Boards

Synchronizing Control Panels

LV Distribution Boards

KWH Panel

LV Distribution Boards

Solar Switchboard

LV Distribution Boards

Tap Off Panel

View All

SWITCHBOARD – CABLE SYSTEM

LV Distribution Boards

Main Distribution Switchboard

LV Distribution Boards

Distribution Board

LV Distribution Boards

Automatic Transfer Switches

LV Distribution Boards

Synchronizing Control Panels

LV Distribution Boards

KWH Panel

LV Distribution Boards

Solar Switchboard

LV Distribution Boards

Tap Off Panel

View All

OUTSTANDING PROJECTS

OUTSTANDING PROJECTS

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Giải pháp về ngành Thực phẩm & Đồ uống của Nam Phương Việt

Food & Beverage

Giải pháp Nhự & Cao su của Nam Phương Việt

Plastic & Rubber

Giải pháp Nước & Xử lý nước thải của Nam Phương Việt

Water & Wastewater Treatment

Giải pháp Chế tạo máy móc của Nam Phương Việt

Machine manufacturing

5 1 | Nam Phương Việt

Paper & Pulp

7 1 1 | Nam Phương Việt

Oil, Gas and Petroleum

12 1 1 | Nam Phương Việt

Automotive

8 1 1 | Nam Phương Việt

Medicine